Tisknout, či netisknout?

multifunkční stroj CANON

…to je, oč tu běží... Je pro vás důležité znát přesné náklady na tisk dokumentů ve firmě? Chcete mít možnost sledovat je přes jednotlivá střediska či uživatele? Máte problémy s evidencí dokumentů? Existují řešení, díky kterým problémy s velkými náklady v oblasti tisku a s evidencí dokumentů zmizí nadobro. Výdaje za tisk tvoří ve firmě podstatnou část nákladů. Ekonomická krize ukázala, že je nutné hledat zbytečné výdaje. Většina majitelů a manažerů ani nepomyslí, kolik se toho v jejich firmě měsíčně vytiskne a že by také tato oblast mohla být jedním z míst, kudy utíkají nemalé firemní peníze. 

Někdy je nutné tisknout, pak ale s co nejmenšími náklady

Hlavním cílem změn v oblasti firemního tisku je zefektivnit a optimalizovat náklady s tím spojené a přitom zachovat kvalitní tiskový výstup. Kombinací analýzy tisku, SW řešení monitoringu tisku a vhodných kancelářských strojů toho dosáhnete velmi rychle.

1. Analýza současného stavu tiskového prostředí

V průběhu analýzy se zakreslí rozmístění a zmonitoruje se vytíženost a nákladovost stávajících kopírovacích a tiskových zařízení. Na základě výsledků se vyčíslí současné náklady na tisk a zjistí skutečné potřeby na kancelářské stroje.

2. Aplikace tiskového řešení

Následuje nasazení SW řešení, které monitoruje náklady spojené s tiskem (spotřebu papíru, toneru, množství tištěných dokumentů, množství barevného tisku,...)

3. Optimalizace tiskového prostředí

Nakonec dojde k výběru a optimálnímu rozložení nejefektivnějších kancelářských strojů. Zvolené stroje přinesou maximální užitek při práci s dokumenty a sníží náklady na jejich vytváření.

Netisknout vůbec

aneb Jak se rychle a vzdáleně dostat k dokumentům. Papírový archiv je sice standardní, nicméně fyzické hledání dokumentů může být zdlouhavé a někdy i bezvýsledné. V takovém případě vám pomůže software, který zajistí elektronickou podobu dokumentů a zaeviduje je na patřičné místo. 

Výhody digitalizace

Bez nutnosti procházet papírové archivy máte naskenovaný dokument k dispozici. Můžete jej kdykoliv vytisknout, poslat e-mailem či jej jinak zpracovat.

Pokud chcete na tisku ušetřit, máte tedy dvě řešení, díky kterým můžete efektivně (ne)tisknout ve firmě. Ať už se vám líbí první, či druhá varianta, nebo obě, výsledkem bude úspora nákladů na tisk a žádné nervy s hledáním důležitých dokumentů.